BURASI AFGANİSTAN

Modern dünyada insan seyahat imkânı bulunca daha çok tatil beldelerine, Batı’nın gösterişli kentlerine gitmeyi tercih eder. Herkesin makul bir sebebi vardır tercihlerinde fakat Batı, maddi mikyasta Doğu’ya nispetle daha gelişmiş olsa da cesetleri leş olmaktan kurtaran ruh Doğu’da şüphesiz. Hep o ruhun izini sürdüğümden midir bilinmez ama seyahatlerimin ekserisini hep Doğu’ya yapmak nasip oldu. Pişman mıyım diye sorarsanız, asla! Önüme […]

SİNEĞİ YEMEĞE DALDIRMA HADİSİ?

Tıbbın ve teknolojinin zirve yaptığı bir dönemi yaşayan insanoğlu; maziye dair haberler duyduğunda zaman zaman inkâr yoluna gitmekte bazen de bu haberlerin tahakkukundan derin bir şüphe duymaktadır. Bin Km’lik bir yolu bir saatte kat ettiğinden olacak ki bir ay boyunca yol yürüyen eski zaman insanlarının halini anlamakta çok zorlanmaktadır. Telefon ile çok kısa zamanda çok fazla insanla ya da aynı […]

ŞEYTANLAR ZİNCİRE VURULUR MU?

Dünya üzerindeki her yaratılmışın tekâmül şartları ve süreci vardır. Bir ağaç sulama ve gübreleme gibi şartlar yerine getirilerek sahibine meyve verdiğinde veya canlıların altında gölgeleneceği bir kıyama kıvama kavuştuğunda bir anlamda kemale ermiştir. İnek ya da koyun gibi hayvanların bakımları yapıldığında eti, sütü ya da doğurganlığı sebebiyle tekâmülünü sağlamıştır. Çünkü istifadeye medar olmuştur. Hayvan ve bitkilerde olduğu gibi insanlarda da […]

ŞAKKI KAMER OLAYI

Allah Rasûlü’nün ﷺKur’an’dan başka mucizesinin olmadığı şeklinde son dönemlerde oldukça sık karşılaştığımız bir iddia güncelliğini korumaktadır. Bu iddianın altında yatan birçok sebep olabileceği gibi en önemlisinin hadis kaynaklarımıza itibar edilmemesi olduğu kanaatini taşımaktayız. Zira Buhârî, Müslim ya da diğer kaynaklarımız Kur’an-ı Kerim’in tefsiri mesabesinde eserlerdir. Bunlara itibar edilmediği takdirde Kitabullah’ın anlaşılması da mümkün olmayacaktır. Bu iddia sahipleri Allah Rasûlü’ne ﷺKur’an’dan […]

CEHENNEM HEM SICAK HEM DE SOĞUK MUDUR?

Akla ve tabiat olaylarına arz edilerek inkar edilen bir diğer Buhâri hadisini değerlendireceğimiz bu makalede amacımız senet tahlili yapmaktan ziyade muhteva üzerine yoğunlaşmak olacaktır. Zira günümüz modern insanını, Buhâri hadislerinin senetlerinden ziyade muhtevası rahatsız etmektedir. Söz konusu hadis öğle namazının vakti ile alakalıdır. Yazın sıcak günlerde öğle namazının biraz tehir edilerek sıcaklığın biraz hafifledikten sonra kılınması istenmektedir. Hadisin metni şu […]

ÂDEM ALEYHİSSELAM İLE MÛSA ALEYHİSSELAM’IN TARTIŞMASI

Kader inancı, iman esaslarından olmasına rağmen Ma’bed el-Cühenî(v.83) ile başladığını bildiğimiz inkâr furyası bugüne kadar halk nezdinde mâkes bulamasa da İslâm kelamcılarını en fazla meşgul eden bir konu olagelmiştir. Daha önce “Cennet veya Cehenneme Gideceğimiz Belli mi?”[1] başlıklı makalemizde kısaca değerlendirdiğimiz kadere iman meselesinin ayrıntılarına burada girmeyeceğiz. Fakat burada değerlendireceğimiz ve inkâra konu olan Buhârî hadisini kadere iman etmenin zorunluluğuna […]

MÛSA ALEYHİSSELAM ÖLÜM MELEĞİNE TOKAT ATTI MI?

Bazı üniversite hocalarının da olduğu bir ortamda konu nasıl olduysa Mûsa Aleyhisselam’ın ölüm meleğine vurup gözünü çıkarması ile ilgili İmam Buhârî’nin de rivayet etmiş olduğu hadise geldi. Muhabbet birden tersine inkılâb etti ve içlerinden birisi “bu akıl dışı olaylara ve insanlara şaşırıyorum. Nasıl olurda sırf Buhârî rivayet etti diye böyle bir hadisi kabul edebiliriz. Bunun bir kriteri olmalı. Kur’ân’a arz […]

CENNET VEYA CEHENNEME GİDECEĞİMİZ BELLİ Mİ ?

CENNET VEYA CEHENNEME GİDECEĞİMİZ BELLİ Mİ ?

Ümmet tarafından genel kabul gören ya da görmeyen fırkaların tamamını İslâmî olarak tesmiye etmemizin sebebi İslâm’ı referans olarak aldıklarındandır. Yoksa bunların tamamının mûteber ve makbul olduklarından değil. Nitekim bunlara İslamî fırka desek de Ulemâyı İslâm, Ehl-i Sünnet’in karşısındaki bütün oluşumları ehli dalalet olarak tavsif etmişlerdir. Cebriyye ve Kaderiyye de bunlardan birkaçıdır. Bunlardan cebr; insanların ihtiyarî fiillerinin ilâhî irade ile muattal […]

İSLÂM CEZA HUKÛKUNDA İRTİDAT SUÇU

İslâm; ibadet, muamelat, ahlâk ve ukûbat boyutu olan bir din olması hasebiyle sadece cami ile eve değil bilakis sokağa, çarşıya, kuruma ve devlete bir başka deyişle hayatın her alanına müdâhale eden dindir. Bu sebeple yaratıp kenara çekilen değil bizzat murâkabe eden ilah anlayışı İslam Hukuk Sistemini diğer sistemlerden ayıran en temel özellik olmuştur. Yaratıcının yaratma ve yönetme kudretinin yaratılanlarda karşılık […]

RASÛLÜLLAH’A ﷺ SİHİR YAPILDI MI?

Sihir; aldatmaca, hakîkati olmayan hayaller, şeytandan gelen bütün vaadler, birisinin el hilesi ile dikkatleri dağıtarak yaptığı aldatmaca, dedikoducu insanların süslü sözlerle yaptığı hileler mânâlarında kullanılmıştır.[1] Sihir Hakîkat midir Hayal mi? Sihri, bir sâhirin okuduğu ya da yazdığı veya yaptığı ile sihir yapılan kişinin bedenine, kalbine ya da aklına te’sir eden bir muska olarak tanımlayan İbn Kudâme sihrin hakîkat tarafının da […]