BURASI AFGANİSTAN

Modern dünyada insan seyahat imkânı bulunca daha çok tatil beldelerine, Batı’nın gösterişli kentlerine gitmeyi tercih eder. Herkesin makul bir sebebi vardır tercihlerinde fakat Batı, maddi mikyasta Doğu’ya nispetle daha gelişmiş olsa da cesetleri leş olmaktan kurtaran ruh Doğu’da şüphesiz. Hep o ruhun izini sürdüğümden midir bilinmez ama seyahatlerimin ekserisini hep Doğu’ya yapmak nasip oldu. Pişman mıyım diye sorarsanız, asla! Önüme […]

KADINDA UĞURSUZLUK VAR MIDIR?

İslâm her alanda olduğu gibi içtimai alanda da birçok köklü değişiklikler yapmış insanların riâyet edecekleri takdirde ebedi alemde rahatını temin edecek kaide ve kuralları belirlemiştir. Cahiliye döneminde varolup İslam’dan onay alamayan birçok hususun varlığını bilmekteyiz. Eşyaya uğursuzluk atfetmek de onay alamayan meselelerdendir. İslam’ın bidayetinde Mekkeli müşrikler başta olmak üzere bölgede yaşayan hemen her insanda eşya ve olaylara uğursuzluk atfetme anlayışı […]

ÂDEM ALEYHİSSELAM İLE MÛSA ALEYHİSSELAM’IN TARTIŞMASI

Kader inancı, iman esaslarından olmasına rağmen Ma’bed el-Cühenî(v.83) ile başladığını bildiğimiz inkâr furyası bugüne kadar halk nezdinde mâkes bulamasa da İslâm kelamcılarını en fazla meşgul eden bir konu olagelmiştir. Daha önce “Cennet veya Cehenneme Gideceğimiz Belli mi?”[1] başlıklı makalemizde kısaca değerlendirdiğimiz kadere iman meselesinin ayrıntılarına burada girmeyeceğiz. Fakat burada değerlendireceğimiz ve inkâra konu olan Buhârî hadisini kadere iman etmenin zorunluluğuna […]