Hakkında

Mahmut Sami GÜLCÜ Kimdir?

Babasının imam-hatip olması hasebiyle o zamanlar görev yaptığı Ağrı’da 1988 senesinde dünyaya gelen Mahmut Sami Gülcü, 2005 yılında Sivas Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümünü kazandı. O dönem tanıştığı İhsan ŞENOCAK Hocaefendi’den muhalled usûlde İslâmî İlimler okurken bir taraftan da aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi’nde okudu. 2014 yılında İlahiyat Fakültesi’nden 2019 yılında ise dondurmuş olduğu Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği’nden mezun oldu.

2017 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında “Nebe Sûresi ve Konulu Tefsiri” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Hâlen İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde “İbn Arrâk’ın Tenzîhü’ş-Şerîa Adlı Eserinin Tahkikli Neşri” adlı doktora tezi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. 2008 yılında İhsan ŞENOCAK Hocaefendi tarafından kurulan ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nin ilk mezunlarından olan Mahmut Sami GÜLCÜ mezun olduğu İFAM’da tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimlere dâir dersler okutmaktadır. Aynı zamanda İFAM bünyesinde kurulan Kadim Dil Merkezi’nin kurucu müdürlüğü görevini yürütmekte ve İslâmî İlimlere dair ders ve seminerler vermektedir. Ayrıca Araştırma Merkezindeki hocalarla birlikte neşretmiş oldukları aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi’nde yazılar kaleme alan Mahmut Sami GÜLCÜ evli olup iyi derecede Arapça bilmektedir.